Leopoldskazerne Gent

Gesloten kazerne wordt open provinciehuis en nieuwe stadspool

Van citadel naar Citadelpark
In het begin van de 19e eeuw bouwden de Hollandse machthebbers een grote opgehoogde citadel om Gent te verdedigen tegen de dreigende legers van Napoleon. Dat bolwerk maakte vanaf 1870 plaats voor een groot park met de toepasselijke naam ‘Citadelpark’. Voor de wereldtentoonstelling van 1913 kreeg het haar huidige vorm en vandaag zijn het Museum voor Schone Kunsten, het SMAK en het ICC er gevestigd.

De kazerne wapenen tegen de tijd
De kazerne die nu in het park staat werd omstreeks 1900 gebouwd in een romantiserende eclectische stijl, maar ze geraakt al na de tweede wereldoorlog in onbruik. De stad Gent kocht een deel van de gebouwen om er o.a. het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) in onder te brengen. In het andere deel, nog altijd eigendom van het Belgisch leger, huist het provinciecommando van Oost-Vlaanderen. De hele site is ondertussen beschermd, maar ze heeft wel dringend nood aan een nieuwe, duurzame bestemming.

“Van verdedigingsbolwerk tot uitnodigend trefpunt voor iedereen: we buigen de oorspronkelijke functie van de Leopoldskazerne resoluut om.”

Een smeltkroes voor alle stedelijke functies
Omdat haar diensten te verspreid zijn over de stad, investeert de Provincie Oost-Vlaanderen in de ombouw van de kazerne tot een centraal provinciehuis met eigen bar en restaurant. De opdracht kende de Provincie toe aan een ontwerpteam van B2Ai, 360 Architecten en Sergison Bates Architects, dat voor de bouw zelf met Matexi, DMI en Democo in zee ging. Als reden daarvoor gaf ze aan dat ons ontwerp getuigt van een toekomstgerichte visie op belangrijke stedelijke functies zoals woonruimte voor alle generaties, groenruimte, cultuur en duurzaam toerisme. De opdrachtgever waardeerde de centrale verzonken patio als blikvanger voor dit gecondenseerde stadsknooppunt, waar alle functies elkaar voor talloze jaren zullen versterken.

Binnenstebuiten gekeerd naar de stad
De grootste krachtlijn van ons masterplan: het oorspronkelijke militaire bolwerk helemaal opengooien voor de buitenwereld. Alle gebouwen en open ruimten krijgen een eigen plek in het buurtleven. Zo wordt het inhoudsloze verharde plein een buurtpark en een van de meest bruisende plekken van de stad. De 120 ingenieus geïntegreerde wooneenheden krijgen nu een voordeur in de kazernemuur op straat. Verder komt er werk- en woonruimte, een belevingshotel en de kunsthogeschool HISK, verenigd rond een verzonken patio die het ruimtegevoel nog vergroot.

Een open provinciehuis voor Oost-Vlamingen en de toekomst
Aan de bekende kop van het complex aan de Charles de Kerchhovelaan wordt de muur bijna volledig opengebroken. Via een binnentuin bereik je het nieuwe provinciehuis met onthaal en cafetaria, de diverse administratieve diensten en de vergaderzalen voor de provincieraad en de deputatie. Verderop liggen de logistieke diensten, de uitleendienst, het archief, de depotruimte en een onderliggende parking. Samen goed voor 30.000 m² voorzieningen, die eventueel ook deels voor derden openstaan. Symbolisch voor het hele project: de groene binnentuin reikt het Citadelpark visueel de hand.

Locatie
Gent

Regio
Vlaanderen

Type
Gemengd stedelijk project

Status
In ontwerpfase

Bruto vloeroppervlakte
57.600 m²

Team
Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen Gebouwen
Projectontwikkelaar: DMI Vastgoed nv, Matexi nv et Democo
Architect: B2Ai, 360 architecten, Sergison Bates architects
Interieurarchitectuur: B2Ai (residentieel gedeelte)
Stabiliteit: Democo, Sileghem & Partners, Sweco
Technieken: 3E, Ingenium, Crea-Tec, Antea Group
BREEAM & integrale duurzaamheid: 3E
Landschapsarchitect: Delva Landscape Architects

Meer nieuws over Leopoldskazerne
Gerelateerde projecten