Basisschool De Vlieger en kinderopvang De Speelvogel

Roeselare

De gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat in Rumbeke bestond uit verschillende gebouwen die door de jaren heen gebouwd, aangepast en uitgebreid werden. Jarenlang werd met noodingrepen, zoals containers, een tijdelijke ‘oplossing’ gevonden voor het groeiende plaatsgebrek.
In de huidige basisschool en kinderopvang werden de verschillende bouwdelen tot een samenhangend geheel gesmeed.

De bestaande turnzaal werd gerenoveerd door de creatie van een extra tussenverdieping voor de sporthal. Op het gelijkvloers kwam een nieuwe refter,  waardoor er voldoende ruimte overbleef voor een ruime open en overdekte speelplaats. In een aparte vleugel is er plaats voor de buitenschoolse kinderopvang met gemeenschappelijk gebruik van klas- en speellokalen.

“Aparte inkomzones voor iedere afdeling (kleuter, lager en opvang) zorgen voor een overzichtelijke en veilige ontsluiting van de afdelingen.”

De inkomzones worden in het straatbeeld gemarkeerd door een architecturaal accent dat per afdeling zijn eigen uitstraling krijgt. De speelplaats krijgt via een plein een spontane aansluiting op de openbare ruimte. De school wordt op die manier een gemeengoed en een ontmoetingsplaats in de gemeente.

Architectuur
Kleuters betreden de school via een polyvalente zaal aan de linkerkant van de nieuwbouw in de Hoogstraat. De 9 kleuterklaslokalen, die zich allemaal op het gelijkvloers bevinden, en de kleuterspeelplaats – gescheiden van de speelplaats van het lager – worden via deze polyvalente zaal ontsloten.
De lagere school heeft een toegang aan de rechterkant van het gebouw, met daarop aansluitend de speelplaats. Ter hoogte van de doorgang bevindt zich aan de rechterkant de fietsenberging en aan de linkerkant het onthaal met secretariaat. Er zijn in totaal 17 gewone klaslokalen voorzien voor de lagere afdeling. Die bevinden zich op de eerste verdieping en worden ontsloten door een brede gang. Deze gang is via enkele strategisch geplaatste trappen rechtstreeks vanaf de speelplaats toegankelijk.

De buitenschoolse kinderopvang heeft zijn eigen inkom, aan een klein voorplein om de hoek in de Louis Leynstraat. Ook hier krijgen de kleuters hun ruimte op het gelijkvloers, en zijn de lokalen voor de leerlingen op de verdieping gepositioneerd.

“Gemeenschappelijke lokalen bevinden zich bijna allemaal boven de onderdoorgang aan de inkom van de lagere afdeling. Hier wordt letterlijk en symbolisch de brug tussen de school en de opvang gemaakt.”

De sporthal wordt na de schooluren opengesteld voor publiek gebruik. Daarvoor werd een doordacht systeem van toegangscontrole opgemaakt.

Op de tweede verdieping bevinden zich naast de lokalen voor de leerkrachten en directie ook de technische ruimte.  De tweede verdieping is flexibel en kan met extra lokalen voor mogelijk toekomstige noden worden uitgebreid.
Door de beperkte hoogte en de materialisatie van de straatgevels in traditionele baksteen zal de impact van de school in het straatbeeld  beperkt blijven.  Het geheel wordt opgesplitst in meerdere gebouwdelen en –volumes, waardoor het zich nog beter inpast in de omgeving. De onderbrekingen in het gevelritme worden ook gebruikt om de verschillende inkomzones te markeren.

Engineering
Verwarmingskosten worden tot een minimum beperkt door een goede isolatie en luchtdichte afwerking. Een uitgekiende daglichttoetreding van de klaslokalen zorgt voor een maximale lichttoetreding met goede spreiding over het volledige lokaal en een optimale benutting van de warmtewinsten. Tegelijk wordt oververhitting vermeden door de dieper liggende raampartijen. Samen met de inzet van een volledig mechanische ventilatie zorgen deze ingrepen voor een hoog comfort.

Interieur
Het interieur vertrekt van uit de noden van de leerkrachten en de leefwereld van de kinderen. Alle klassen krijgen ruime bergkasten en voldoende plaats om werkjes tentoon te stellen of op te hangen. De kleuterlokalen krijgen elk een aparte berging en per twee een sanitaire ruimte.
De wand tussen de lokalen en de gang werd opgevat als een meubel:  aan de kant van de gang zijn er bergvakjes per kind en aan de zijde van de lokalen kasten op halve hoogte. Boven de kasten prijken prikborden en raampartijen, wat  zorgt voor een goede lichtspreiding aan de kant van de speelplaats.

Locatie
Rumbeke (Roeselare)

Regio
Vlaanderen

Status
Opgeleverd in 2016

 

Bruto vloeroppervlakte
5.945 m²

Samenwerkingsvorm
Klassieke ontwerpopdracht

Team
Architect: B2Ai

 

Energiepeil
E59 – K30

Beeld & fotografie
Klaas Verdru

Type
Kinderen, jongeren en onderwijs
Sport
Interieur